Propaganda media opent aanval op Bond tegen Overheidszaken

Propaganda media opent aanval op Bond tegen Overheidszaken

De publieke omroep heeft de aanval ingezet op de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Het programma ‘Propaganda’, dat vorige week Maurice de Hond op de korrel had, richt zich vooral op de voorzitter, Jordy Zwarts. Hieronder een verklaring van het bestuur van de Bond.
Ten tijde van de start van zijn 5G-actie waarschuwde de Bond al in bedekte termen voor de aanval die traditionele media zouden kunnen gaan uitvoeren tegen de Bond. Die zouden daarmee gevestigde belangen beschermen. ‘Ga ervan uit dat de telecomindustrie, de overheid en tenminste een deel van de traditionele media de Bond vijandig gezind zijn’, viel en valt nog steeds op de website van de Bond te lezen. Voordat de Bond vorig jaar met zijn eerste rechtszaken over 5G startte, voorspelde het juridische team van de Bond dat de aanval niet lang meer op zich zou laten wachten. Met de uitzending van de aanstaande aflevering van het door de overheid gefinancierde programma ‘Propaganda’ komt de verwachting van de Bond en het juridische team uit.
Voor zover de informatie van de Bond reikt, zal de uitzending van genoemd programma gaan over de financiën van de Bond en de persoon van Jordy Zwarts. De focus op de financiën is logisch, omdat de Bond met zijn 5G-actie en latere Corona-actie succes heeft gehad. Iedere deelnemer aan één van deze acties betaalde en betaalt 29 euro. Het is daarom niet moeilijk te bedenken dat de Bond inmiddels ruim voldoende middelen heeft om meerdere rechtszaken te voeren.
Tegelijkertijd is het zo dat de Bond op ongebruikelijke wijze de rechtsstaat wil herstellen, door vanuit het fundamenteel recht verantwoordelijken voor wanbeleid direct aansprakelijk te stellen. Advocaten die er een geaccepteerde werkwijze op nahouden en niet bereid zijn om de mogelijkheden van het recht met een open blik te bezien, zijn wellicht bereid om stellige uitspraken te doen over de juridische strategie van de Bond. Omdat advocaten ook professionals zijn die door bedrijfsblindheid gehinderd kunnen worden en aangezien de advocatuur haar relevantie in de rechtspraktijk wil behouden, zou een optreden van één of meerdere kritische advocaten in de uitzending niet verbazen. In een eerdere fase heeft de Bond al op kritiek van een advocaat gereageerd. Hierna verstomde die kritiek. Het zijn overigens de gevestigde advocaten die eraan bijdragen dat verantwoordelijken zich achter de rechtspersoon van hun organisatie kunnen verschuilen, waardoor ze de samenleving willens en wetens schade kunnen toebrengen zonder dat ze daarvoor zelf de consequenties hoeven te dragen.
De aanval van de makers van ‘Propaganda’ staat in contrast met het voorwendsel waaronder één van de makers zich eerder bij de Bond heeft gemeld. Thomas Rueb wachtte Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond, in november vorig jaar op bij de Rotterdamse rechtbank voordat de eerste 5G-rechtszaak van de Bond diende. Rueb stelde zich voor als journalist van KRO-NCRV die werkte aan een documentaire over misstanden in de samenleving. De uitrol van 5G was zo’n misstand. Jordy Zwarts mocht vanuit juridisch perspectief zijn bijdrage aan de documentaire leveren. Na afloop van de rechtszitting stelde Rueb de vraag of 5G nu wel schadelijk is. Daarop zeiden Zwarts en een lid van het juridische team van de Bond dat hiervoor een grote hoeveelheid bewijs bestaat en dat Rueb van harte welkom was om bij de Bond negen ordners met bewijsmateriaal te komen bestuderen.
De afgelopen weken oefende Rueb op Zwarts steeds grotere druk uit om nog een interview af te geven, terwijl hem berichten bereikten dat Rueb bezig was om vrienden en bekenden te benaderen met de bedoeling negatieve beweringen over hem los te krijgen. Vorige week zond KRO-NCRV een promotiefilmpje uit waarin een uitzending van Propaganda over Zwarts en de Bond werd aangekondigd. In een toelichtende tekst werd gesuggereerd dat de Bond zich ten onrechte teweer stelt tegen 5G, omdat wetenschappelijke aanwijzingen voor de schadelijkheid van 5G ‘nooit gevonden’ zouden zijn. De Bond concludeert hieruit dat de makers van Propaganda nooit naar die aanwijzingen hebben gezocht.
Afgelopen maandag heeft Zwarts zich in Den Haag door Rueb laten interviewen op voorwaarde dat Rueb zelf ook geïnterviewd mag worden. Hiermee is Rueb akkoord gegaan. Zwarts heeft Rueb inmiddels om een afspraak over dat tweede gesprek gevraagd. Het interview van Rueb met Zwarts is opgenomen door een eigen cameraman van de Bond, zodat leden, actiedeelnemers en andere geïnteresseerden zelf kunnen beoordelen hoe Rueb en zijn collega’s uiteindelijk met de inhoud van het gesprek zijn omgegaan. De opname is te zien op het YouTube-kanaal van de Bond. Over de werkwijze van Rueb en zijn collega’s trekt de Bond nog geen algehele conclusies, aangezien de uitzending over de Bond nog niet heeft plaatsgevonden.
De Bond is benieuwd of de makers in hun programma blijk geven van een eerlijke poging tot waarheidsvinding, of dat ze vooral suggesties wekken waarvoor geen feitelijke grondslag bestaat.

Jordy Zwarts


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.