Zeer explosief uit Frankrijk. Vandaag wordt een 2e Neurenberg Tribunaal voorb ereid.