De Malthusian Agenda is al heel oud

De Malthusian Agenda is al heel oud

Aldous Huxley schreef zijn boek Brave New World in de jaren vijftig. Aldous Huxley is een Malthusian. Mathusuanisme is een geloof dat de wereld populatie exponentieel toeneemt en de voedsel productie alleen lineair toeneemt. De Malthusian Kerk predikt dus een oplossing in de vorm van gedwongen depopulatie te beginnen met de nuttelozen en de zwakken. Dit thema komt ook steeds terug. Malthusians vindt je in alle partijen en politiek. De grootste aanhangers vindt je onder oligarchen en elitisten als Prins Charles en zijn overleden griekse vader.

Hollywood films hebben een bepaald voorspellend karakter. In een Hollywood film waarschuwt Tom Cruise voor kwade Overheids dienaren die zeggen ‘we brengen je naar een veilige plaats’ betekent dat precies het tegenovergestelde. De Overheid heeft het in de Covid plandemie over de lockdown dient de ouderen en zieken te beschermen en vervolgens worden ze vermoord met Madazolam.

Aldous Huxley hield een speech in de Universiteit van California Berkeley in 1961. Hij speechte er zal in de volgende generatie een pharmaceutische methode komen om de bevolking om te vormen tot mensen die hun volgzaamheid en slaafsheid zullen ondergaan zonder tranen, spijt, bewust zijn van hun lot en dat hun vrijheden zijn ingeperkt sterker dat ze het fijn zullen vinden slaaf te zijn, geen bezit of eigendom te hebben en leven als dieren in een schuur.

Zij zullen geen gedachten meer hebben om zich te verzetten tegen dit lot, of gevoelig zijn voor propaganda of hersenspoeling zonder of met drugs. Dit zal de finale revolutie zijn. Komt dit niet overeen met je zal geen eigendommen meer hebben en gelukkig zijn? Is dit niet de ware reden dat iedereen de mRNA injectie moet nemen?

Huxley begreep dat als hersenspoeling middels vaccin succesvol zou zijn, de regerende elitist oligarchie geen angst meer hoeven te hebben voor een soort franse revolutie. Nergens anders zijn de bekrompen denkende psychopatische elite zo bang voor dan voor een revolutie met guillotine. Recent werd in een demo in Amsterdam een galg meegetroond tot aan de poorten van het Paleis op de Dam.

De heren politici die zich groter en belangrijker achten dan de bevolking zelf waren buiten zich zelf van verontwaardiging. Die galg staande voor het Paleis op de Dam had meer impact dan alle demonstraties bij elkaar. Reken maar dat de elite oligarchen dit ook gezien hebben. De media waren buiten zichzelf.

Zes jaar later na Huxley’s speech zou onder president dictator LBJ de eerste CIA operatie MKUltra plaats vinden. Het drogeren van jongeren met LSD-25, cannabis en hashies om te kijken of dat het gewenste effect zou hebben en dat deed het. Een staat van verregaande vegetatie van het brein. Het was door weinigen mogelijk gehouden.

De flower power hippie beweging ontstond en veroorzaakte bij de jongeren het door Huxley in zijn Berkely gesproken effect. Het duurde 2 jaar. Het is dan ook niet zo vreemd dat John Lennon zijn Imagine schreef en Klaus Schwab zijn boek schreef en de WEF oprichtte. Erbij betrokken was de Club van Rome en de Malthusian Kerk van depopulatie.

1967 Strawberry fields forever beschreef de vegatieve staat van de gedrogeerde. Niets is echt, niets om je druk over te maken, het leven is eenvoudiger met je ogen dicht.

De hippie tijd leidde tot de ontkerkelijking en verlies in geloof dat onze Creator de wereld geschapen heeft. In de latere jaren zouden de pillen en poeders niet meer weg te denken zijn in de wereld van de jeugd en ook ouderen. Drugs zijn nu geaccepteerd in alle lagen van de bevolking. De Eagles schreven Hotel California met het doel aan te geven dat je wel eraan kan beginnen maar er nooit meer vanaf komt.

De Malthusian Kerk gedachtengoed is diep geworteld in de hersenen en gedragingen van de elite en oligarchen bankiers. Het zijn zij die achter deze plandemie zitten en de wereld willen ontdoen van de nuttelozen, zwakkeren, dommen en zieken. Het is de drang naar een maakbare wereld brave new world in hun Malthusian Kerk van offerande van mensen aan hun satanische godheid. Hoeveel zijn er nu al overleden aan de MKUltra gifspuit?

Malthusians zijn ook overdadig aanwezig in de politiek, ambtenarij en rechtelijke macht. Het is een kliek met een dodelijke ideologie. In een speech in Davos sprak een mede oprichter van de Club van Rome, Sir Alexander King over in de zoektocht naar een gezamelijke vijand waartegen wij ons kunnen richten (de overbevolking) kwamen we met het idee van klimaat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, water tekort, voedsel tekort enzovoorts de perfecte vijand zou zijn waarmee we de schapen kunnen verblinden volgzaam ons depopulatie agenda te volgen. De terugkeer naar een natuur godsdienst en destructie van christendom. Onze echte vijand is de mens zelf.

I.p.v. de God van overdaad roeptoeteren de Malthusians over hun god Satan van tekorten en doem en gloom om met onbeperkte finamciele middelen de schapen te bekeren zichzelf op te geven voor destructie. Voormalig Mitterand adviseur Jacques Attali, ook Malthusian, zei het keihard. We zullen met een virus moeten komen waarbij de bevolking zelf zal smeken om hun destructie via gifspuit.

De Malthusian Kerk kan worden verslagen door non cooperatie en verzet. Zij waren het die de coups, regime changes, politieke moorden pleegden om hun dystopisch doel te bereiken.

2 REACTIES

comments user
admin

Ze worden wel wakker maar dat kan jaren duren. De globalisten satanische elite is in paniek. De geschiedenis bewees keer op keer dat een handvol vastberaden mensen gevaarlijker voor hun agenda is dan miljoenen wakkere mensen.

comments user
Quality Manager

Wanneer wordt men nou eens wakker? Wanneer heeft men het nu eens eindelijk door? Ik ben bang van nooit….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *