Zonder deze wetenschap kun je de actualiteit niet begrijpen

Zonder deze wetenschap kun je de actualiteit niet begrijpen

Ik lees vaak en hoor de vraag van mensen die wakker geworden zijn waarom doen ze dit ons aan? Zonder wetenschap van de geschiedenis kun je het ook niet begrijpen.

De lui die deze wereld in hun greep hebben hebben ook het Sumerische, Babylonische, Egyptische, Griekse, Romeinse en Nederlandse, Britse, Franse Empires gefinancierd en weer ten gronde gericht.

Vragen als waarom is de beroemde bibliotheek van Alexandrië in de brand gestoken, waarom werd het Romeinse Rijk vernietigd. Alles leidt terug naar financien. Zonder geld gebeurt er niets. Overigens het vernietigen ging vaak ook gepaard ten koste van hun eigen soortgenoten. Het ging niet altijd om winsten. Macht is ook hun drijfveer. De controle van de ‘macht’.

De banksters controleren de wereld sinds de Zondvloed en koning Nimrod. Ze noemen zichzelf de Black Nobility. Deze groep mensen, families, hebben ons geld uitgevonden en manieren om het voor zichzelf te gebruiken. Geld is een geloof. Het is schuldpapier maar alleen van waarde als je erin gelooft. Jezus vroeg, ‘wiens beeltenis is op de Romeinse munt’? Men antwoorde met ‘de Keizer’. Deceptie is het handelsmerk van de black nobility.

Er is een reden waarom de meeste mensen de werking van geld niet begrijpen omdat het niet onderwezen wordt.

U zult zeggen maar er zijn toch opleidingen? Ja, maar die onderwijzen niet wat geld is en hoe het gecreerd wordt dan alleen om mensen klaar te stomen voor werken in de bankiers wereld, meestal beurs handelingen. Zelfs bank directies weten niet hoe geld gecreerd wordt. Zelfs de directie van het IMF, FED, ECB weten het niet. En nee 95% van het geld wordt niet gedrukt. Laatst kreeg ik een brief van een grootbank die beschreven hoe ze geld uitlenen. Fout, ze weten het zelf niet eens. De problemen zijn ontstaan nadat de banken van boekhouden over gingen naar electronisch bankieren begin jaren tachtig.

Nog een voorbeeld uit de Bijbel. Niet lang nadat Christus de bankiers uit de tempel had verdreven door ze te slaan met een stuk touw, hing Hij aan het kruis. De black nobility is naast financiers ook een moord machine.

Nog een voorbeeld. In 1980 werd de ‘bankier van God’ een bijnaam van de top Vatikaan bankier Roberto Calvi hangende aan een touw gevonden in London (of all places), onder de black friers bridge. Hij had geld verduisterd en daar houden de black nobility banksters niet van. Het leidde tot een groot schandaal. De brug was niet zonder reden gekozen omdat de black nobility zich ook wel de black fraternity noemen. De zwarte broederschap.

De black nobility stichtten weer nieuwe rijken. Ze verhuisde mee waar ze geld konden maken. Soms ook werden ze verdreven maar dan vermoordde ze de betreffende koning en zette er een usefull idiot neer. Om kort te gaan de black nobility kwam terecht in een lagune in Italië, Venetië.

De geschiedenis boeken vertellen ons dat in de Middel Eeuwen mensen die boekhouden wilden studeren altijd naar Italië gingen. Daarbij werd nooit verteld naar welke plaats. Italië bestond toen nog niet. Het was een lappendeken van kleine staatjes. Ze gingen natuurlijk naar Venetië of hun dependance in Genua.

De leider van Venetië heette de Doge en was hoofd van de Black Nobility families die de wereld financieren. Er was geen democratisch systeem van evenredig vertegenwoordiging in Venetië. Het was de regering van een mafia met een Don. Iedereen die het Dogen paleis heeft bezocht ziet de rijen van zetels waar de families bijeen kwamen.

Ook hebben de banksters zich de psychologische oorlogsvoering eigen gemaakt. Er zijn vele voorbeelden van door de geschiedenis heen. Ze verbergen zich vaak achter vele organisaties omdat ze het licht niet kunnen velen. Denk aan Jezuiten, Vrijmetselaardij, CFR, Bilderberg enz. Money is the root of all evil is een bekend gezegde. Alleen als het niet anders kan gebruiken ze hun moord machine. Stalin zei ooit ‘one man, no problem’. Sinister maar waar.

Venetië was de spil in de handel tussen Europa en China. Het werd er alleen maar nog rijker van. Toen de europese landen de handel zelf gingen halen verhuisde de black nobility eerst naar Oostenrijk en Duitsland maar kort daarna naar Nederland. Ze stichtten de Nederlandsche Bank, financierden de scheepvaart, stichten van koloniën en oorlogen.

Zij waren het die achter de Gouden Eeuw (niet voor de gewone man) en de Tulpen rally (die eerste beurs crash) zaten. Toen stadhouder Willem in de Glorious Revolution naar London verhuisde verhuisden de Black Nobility mee. Ze kregen in London de City in eigendom. Zelfs de Britse monarch heeft geen zeggenschap over de City. Als je de City bezoekt staan er de banken met de namen van de families in de black nobility erop vermeld.

Er zijn drie centra van de Macht die de wereld controleert en waarvan de stad geen eigendom is van het land waarin het zich bevindt, Vaticaan stad, City of Londen en Washington Hill. Religieuze centrum, financiele centrum en militaire centrum.

Nu naar de huidige situatie. Eugenetica is al duizende jaren ondereel van de financiering door de Black Nobility. Uitmoorden van inlandse bevolking van nieuw veroverde gebieden is standaard praktijk. Aldous Huxley gaf de black nobility nieuw stof tot nadenken in de 19e eeuw met zijn transhumanisme. En wie heeft het tegenwoordig over transhumanisme? WEF Klaus Schwab. Er is niets nieuws onder de zon.

Rockefellers, een van de meest beruchte black nobility families, hebben in de loop van de eeuwen keer op keer geprobeerd de culling of people door te voeren op verschillende wijze. Overigens de black nobility hebben zich namen aangenomen van de landen waar ze zich in opereren. Voorheen heette ze anders. Je ziet nog wel de oude namen hier en daar. Het zijn Khazarische namen. Ook worden duitse namen nog gebruikt uit de tijd dat de black nobility in Duitstalige staten verbleef. Denk daarbij aan Goldstein, Rothschild (rood schild), Bloomberg, Goldmann Sachs.

Probeer eens een boek te schrijven over de black nobility, het bestaat niet. Uitgevers mogen het niet publiceren. Bedreigen is meestal al voldoende.

Naar verluidt praat men in de Bilderberg groep, opgericht door Bernhard, alleen maar over depopulatie. Het idee erachter is een natuur geloof. De natuurkerk. Een dystopische ideologie die de mens wil ontkoppelen van de natuur. Daarom ook de heilige Darwiniaanse religie survival of the fittest. Wat ze maar niet willen begrijpen is dat de natuur is geschapen voor de mens en niet andersom.

De black nobility gelooft dat de mens een dreiging vormt voor de natuur. De natuur is door de eeuwen heen verandert door de mens. Hun doel is ‘terug naar de natuur’. Deze slogan hebben we eerder gehoord. In de jaren zestig. Het was de voorganger van de CO2 hoax bedacht door de Club van Rome.

Om dit te stipuleren roep ik een bekend Christelijk gezegde aan: ledigheid is des Duivels oorkussen. De Natuurkerk wil geen vooruitgang ze willen stagnatie dus daar komt hun strijd tegen het Christendom vandaan. Geen industrie, geen win win samenwerking maar destructie en terug naar de natuur. Duitsland wil dit maar niet begrijpen. De Protestante ethos dwingt ons onze omgeving te ontwikkelen.

Een strijd tussen de God van plenty voor mensen tegen de god van scarcety, zijnde de natuurkerk.

Daar komt dus de onteigening van boeren vandaan, de Natuurkerk. Probeer een kip of koe los te laten in de natuur. Ze zouden dit niet overleven zonder bijvoeden omdat ze in de loop der eeuwen zijn verandert in huisdieren. In de Oostvaardersplassen bleek dit ook, de dieren daar konden zich niet handhaven daar. Met de mens is het net zo.

Vraag een kind waar komt ons voedsel vandaan? Het zal zeggen de supermarkt. Weinigen weten hoe je voedsel moet verbouwen. Dit is niet zomaar ontstaan maar zo ontworpen om ons afhankelijk van de Staat en dus de financiers te maken. Ook Hitler Duitsland was al bezig met de vergroening. Hitler liet meer groen aanleggen, probeerde windturbines uit, probeerde de bevolking te veredelen.

Hitler werd gefinancierd door de black nobility omdat ze in fascisme de nieuwe wereldorde zagen. Hitler hield zich niet aan het script en dus werd hij onder de bus gegooid. Fascime zou nooit meer verdwijnen. Denk aan Pinochet, Videla, Franco. Facisme is een corporate gecontrolleerd socialistische staat. President Bush kwam in 1990 met de Nieuwe Wereld Orde. Oude wijn in nieuwe zakken.

De adviseur van Mitterand, jacques Attali maar ook prince Philip wilden middels een dodelijk virus de bevolking uitdunnen. Waarom zeiden ze dit? Omdat alle wereldlijke Macht in handen is van de black nobility in Londen. Waarom werd het Britse koloniale rijk groter dan het Romeinse Rijk, u raad het al. Het Romeinse Rijk verdween niet maar werd het Vatikaan. Het Britse Rijk werd de AngloAmerican Empire.

Dit Britse Rijk had ook het Nederlandse Rijk kunnen zijn alleen onze bevolkings aantallen was te weinig om de wereld te kunnen overheersen. Daarom verhuisde de black nobility naar Engeland.

Bernhard richtte de Bilderberg groep op. Lang werd gedacht dat hij een NAZI was. Of Bernhard lid was van de NAZI club weet ik niet maar geld belust was hij zeker. Bernhard richtte met prince Philip ook de WWF op. Zogenaamd om de dieren in ontwikkelings landen te beschermen maar Bernhard ging er ook graag op jagen.

De WWF was een vehicle dat als doel had depopulatie in Afrika te bevorderen. Geboorte beperking om de ruimte voor de natuur te promoten. Landen werden betaald om hun bevolking te verminderen. Je hoort tegenwoordig niets meer van de WWF maar het bestaat nog wel.

De injectiespuit van Gates Foundation en de IMF Wereldbank en gefinancierde oorlogen middels terrorisme bleken effectiever. Iedere keer als ik in het nieuws hoor over terroristen dan moet ik denken aan de black nobility. Terrorisme en omkoping bleken goedkoper dan het hanteren van een staand koloniaal leger.

Terug naar het heden. De lezer begrijpt nu dat depopulatie niet nieuw is maar altijd al het doel is geweest. Transhumanisme is niet nieuw. De WEF is oude wijn NWO in nieuwe zakken TGR of BBB.

Voor de schapen komt dit allemaal als donderslag bij heldere hemel. Geschiedenis is niet populair. Populairder is Netflix waarbij de nog niet dumb downed schapen toch de agenda kunnen terug zien in de films. Hollywood is bekend van hun voorspellende gaven.

Ik keek altijd uit naar de Startrek afleveringen begin zeventiger jaren. De eerste series uit de jaren zestig waarbij regisseur en briljante bedenker en wakkere Gene Roddenberry de depopulatie agenda aan de orde bracht in een van de vele episoden. Ook de episode waarin Spock sprak over Nixon ging naar China om de Amerikaanse industrie in opdracht van de banksters naar China te exporteren. Ook kwam transhumanisme aan de orde. Angst en terreur is het wapen van de black nobility wat ook aan bod kwam. Films als de Hunger Games voorspellen hoe TheGreatReset in de praktijk eruit ziet. Er zijn vele films geweest. De gedachte achter deze voorspellende films is, dan verzetten ze zich er niet meer tegen.

De hemel was altijd al bewolkt maar wij hebben dankzij het in 1971 loslaten van de intrinsieke waarde van geld (gouden standaard) door het leven op krediet dit nog zo lang kunnen uitstellen. Dat leven op krediet is nu voorbij en dat is nu de reden voor The Great Reset en de verzonnen Covid hysterie.

Krijgt de black nobility altijd hun zin? Nee, vaak wel maar meestal niet. Lees over Hitler en Roosevelt. De eerste startte fascisme en de laatste vernietigde fascisme. Is de black nobility het nooit oneens met elkaar over de te volgen koers? Nee, er zijn meerdere tegengestelde krachten in hen actief. Daarom financiert men beide tegengestelde richtingen.

Er is geen blok met één agenda in de black nobility. De ene keer proberen ze de ene en de andere keer weer de andere agenda. Vergeet niet dat deze families ook zelf destructief werken. Men heeft dan ook steeds weer nieuwe aanwas nodig. Bezos is een groot succes voor hen, Gates ook. Jobs, Zuckerberg en Musk een grote teleurstelling. De black nobility heeft niets aan lui met een geweten. Let wel geen zuiver geweten.

Elke succesvolle ondernemer die opvalt wordt door hun rangen voorgedragen en via hun handlangers gevraagd om zich bij hen aan te sluiten. Dit gaat nooit direct altijd indirect maar vroeg of laat ontmoet je deze families uiteindelijk wel. Het is je ziel verkopen aan de duivel.

De dialectic van Hegel. Zwart en Wit, thesis en anti-thesis. Als je beide zijden financiert win je altijd. Maar er is een natuurwet dat zegt wat niet handhaafbaar is kan niet gehandhaaft worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.