Een tweede Neurenberg-tribunaal

Een tweede Neurenberg-tribunaal

Zeer explosief uit Frankrijk: Vandaag wordt een tweede Neurenberg-tribunaal voorbereid door de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich, wereldwijd gesteund door duizenden advocaten.

door: Redactie – Rick Kuitems
datum: 24 februari 2021
website: https://www.lnnmedia.nl/corona/zeer-explosief-uit-frankrijk-vandaag-wordt-een-tweede-neurenberg-tribunaal-voorbereid-waarin-onder-de-bescherming-van-duizenden-wereldwijde-advocaten-achter-de-amerikaans-duitse-advocaat-reiner-fuel/

Vandaag wordt een tweede Neuremberg Tribunaal voorbereid, waarin een “class action” zal worden opgezet door de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich, (onder de bescherming van duizenden advocaten wereldwijd), die daarmee het door Davos geïnstitutionaliseerde Covid-19-schandaal aanklaagt. In dit verband mag niet worden vergeten dat Reiner Fuellmich de advocaat was die de autogigant Volkswagen wist te veroordelen in het geval van de besproken katalysatoren. En dit is dezelfde advocaat die Deutsche Bank wist te veroordelen als een crimineel bedrijf.

Volgens Reiner Fuellmich zijn alle gevallen van fraude bij Duitse bedrijven mager in vergelijking met de schade die de Covid 19-crisis heeft aangericht en nog steeds veroorzaakt. Deze Covid-19-crisis moet worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken moeten worden vervolgd voor civiele schade veroorzaakt door manipulatie en vervalste testprotocollen. Om deze reden zal een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen onderhandelen over de grootste zaak aller tijden, het Covid-19-fraudeschandaal, dat nu de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden is geworden. Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd een onderzoekscommissie naar Covid-19 geopend om een internationale class action-rechtszaak aan te spannen onder Angelsaksisch recht.Reiner Fuellmich is de advocaat die erin is geslaagd mede de autogigant Volkswagen te veroordelen vanwege de gemodificeerde katalysatoren.En het is dezelfde advocaat die erin slaagde Deutsche Bank als een criminele onderneming te veroordelen. De Deutsche Bank stemde ermee in om meer dan $ 130 miljoen te betalen om de zaak vanwege buitenlandse corruptiepraktijken en fraudezaken op te lossen/af te kopen.

COVID19 wordt zaak van de eeuw
Nu staat hij dus voor zijn volgende klus. De klus van zijn leven, gesteund door wereldwijd duizenden advocaten en experts.Volgens Reiner Fuellmich zijn alle fraude door Duitse bedrijven niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt.Deze Covid-19-crisis moet worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken moeten worden vervolgd voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen.Daarom zal een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen de grootste onrechtmatige zaak aller tijden procederen namelijk Het Covid-19-fraudeschandaal dat ondertussen is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit.

Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen op basis van Angelsaksisch recht.

Covid-19-schandaal nooit een gezondheidskwestie geweest
Dr. Fuëlmich op 15 februari 2021: “De hoorzittingen van o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen van internationale faam die sinds 7 oktober 2020 zijn uitgevoerd door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19-affaire, hebben inmiddels aangetoond met een waarschijnlijkheid die de 100% zekerheid benadert dat het Covid-19-schandaal nooit een gezondheidskwestie was.”De zittingen zijn hier te vinden: https://corona-ausschuss.de/sitzungen/“Het was eerder een kwestie van het versterken van de macht, onwettig verkregen door criminele methoden van de corrupte “Davos-kliek”, door de rijkdom van de bevolking over te dragen aan de leden van Davos over de ruggen van onder andere de kleine, en met name middelgrote ondernemingen.”De conclusie van de commissie is dat Covid-19 wordt gebruikt als een afleidingsmanoeuvre door zakelijke en politieke ‘elites’ met als doel marktaandelen en rijkdom te verschuiven van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google, Uber, en andere bigtech en multinationals. (bron)“Platforms zoals Amazon, Google, Uber en andere bigtech hebben zich zo hun marktaandelen en hun rijkdom eigen gemaakt.”, aldus Fuelmich.Beroep tot nietigverklaring van de goedkeuring van een vaccinatie, ingediend tegen de Europese Commissie, rechtszaak in New York over het statuut van PCR-tests, Duitse rechtszaken, Canadese rechtszaken, Australische rechtszaken, Oostenrijkse rechtszaken, rechtszaken bij het Internationaal Gerechtshof en bij de Europese rechtbank voor mensenrechten.“We hebben gezien wat keer op keer is bevestigd: de gevaarlijkheid van het virus is ongeveer hetzelfde als die van de seizoensgriep, ongeacht of het een nieuw virus is of dat we gewoon mee te maken hebben met een influenza omgedoopt tot Covid-19 pandemie”Ondertussen kunnen de PCR-tests van Drosten ons HELEMAAL NIETS vertellen over besmettelijke infecties. Daar is de test simpelweg onomstotelijk bewezen NIET voor gemaakt en niet toe in staat.Om het nog erger te maken: de gezondheids- en economische schade die door de anticovid-maatregelen is veroorzaakt, is zo verwoestend dat het nodig is om te spreken van een historisch uniek niveau van vernietiging.Om de bevolking in paniek te brengen werden er gevaarlijke en schadelijke inperkingsmaatregelen ingevoerd (zelfs door de WHO) zoals het verplicht dragen van een nutteloos en gevaarlijk mondmasker en social distancing. Nutteloos en contraproductief. De bevolking was dus “klaar” voor de injecties. ​De wereldbevolking diende als proefkonijn voor deze experimentele injecties van genen, zowel geleidelijk als extreem snel.Ondertussen eisen steeds meer mensen, en niet alleen advocaten, naast de onmiddellijke beëindiging van deze dodelijke maatregelen een rechterlijke toetsing door een werkelijk onafhankelijk internationaal tribunaal, naar het model van de processen in Neurenberg.Een voorbeeld van een dergelijk verzoek van de Engelse arts Dr Vernon Coleman was te vinden op YouTube maar is verwijderd: https://www.youtube.com/watch?v=T3DNV7v5i74&feature=youtu.be (wij denken dat het om deze video gaat, red) https://www.bitchute.com/video/DDOuWPQmqYpz/ Bovendien blijkt uit een interview met een klokkenluider uit een Berlijns bejaardentehuis dat van de 31 mensen die daar zijn ingeënt, sommigen met dwang en daadwerkelijk geweld in de aanwezigheid van Bundeswehr-soldaten, terwijl hun (nutteloze) “test” negatief was voorafgaand aan de vaccinatie. Er zijn nu 8 mensen overleden en 11 mensen hebben ernstige bijwerkingen.

Wat staat er werkelijk op het spel?
Om volledig te begrijpen wat er op het spel staat met dit nieuwe Neurenbergse tribunaal om de grootste misdaad aller tijden te berechten, moeten we beginnen met de leugen van Drosten en het Corman-Drosten paper over de PCR–test in naam van Davos.. Één van de grofste leugens uit de geschiedenis die onwaarschijnlijk veel schade heeft aangericht en waar alles aan vast hangt.Dan Klaus Schwab, de grote architect van deze gigantische gijzeling, de sponsors van de financiële oligarchie, de politici aan het hoofd van de EU bewapend met de uitvoering van de richtlijnen van Drosten en de WHO was wat ertoe leidde dat alle westerse regeringen de vernietigende beslissingen namen over inperking, avondklok, verplicht masker dragen, social distancing en andere draconische maatregelen tegen een niet bestaand gevaar.Daarbovenop worden mensen gemotiveerd zich te laten vaccineren gebaseerd op een leugen. Werkt dat niet dan zullen de regeringen de bevolkingen dwingen. Direct of indirect.“Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden.”, zegt dr. Fuellmich,En tegen politici die vertrouwen hadden in deze corrupte cijfers zegt hij:“Deze feiten zijn wellicht voor hen nog een redding die hen kan helpen zaken recht te zetten en het langverwachte wetenschappelijke debat van het publiek op gang te brengen, om te vermijden dat ook zij met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.”

De internationale juridische coalitie zal nog deze maand operationeel worden.
Tevens tracht de commissie beschermende maatregelen te nemen zoals regionale landbouwstructuren beschermen, een regionale valuta beveiligen om te voorkomen dat er een nieuwe valuta “van bovenaf” wordt toegewezen en werkt men aan de wederopbouw van een nieuw medialandschap dat echte onafhankelijke informatie biedt. (bron)
Extra bronnen:
https://wn.com/Corona_committee/news
https://rgnpress.ro/…/se-pregateste-al-doilea-tribunal…/
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-recchia-lawyer-paris-bar

Alle zittingen (41 stuks):https://corona-ausschuss.de/sitzungen/

Bron:  uncutnews.ch
Bron: Jolanda Verbeek, Burgerbond Nederland


Ongeruste huisarts: ‘Wat er nu gebeurt, druist in tegen de artseneed en Code van Neurenberg’

in Mens en Dier 
datum: 25 februari 2021
website: https://www.ninefornews.nl/huisarts-wat-er-nu-gebeurt-druist-in-tegen-de-artseneed-en-code-van-neurenberg/

Huisarts Els van Veen was al ongerust, maar sinds de start van de vaccinatiecampagne tegen corona is ze alleen maar ongeruster geworden. “Het gebeurt haastig en onzorgvuldig.” De mensen die momenteel worden ingeënt, doen eigenlijk mee aan een onderzoek, stelt Van Veen.

“We hebben een code waar we als artsen aan zijn gehouden en dat is de Code van Neurenberg. Er is ooit afgesproken dat we mensen nooit mogen dwingen om deel te nemen aan een experiment,” legt de huisarts uit bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie.

Ze maakt zich ook grote zorgen over de sterfgevallen die vrijwel dagelijks kort na vaccinatie optreden. “Er wordt dan steeds gezegd dat al die mensen onderliggend lijden hadden. Ik vind dat onzorgvuldig en oneerlijk, want als je met onderzoek bezig bent moet je zeker weten dat het niet aan het vaccin ligt.”

De verantwoordelijken komen hier niet mee weg
Als je hierover contact opneemt met artsenorganisaties zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of de KNMG, krijg je nietszeggende reacties terug, zegt huisarts Van Veen. “Dan word ik nog ongeruster.”

Zo schreef ze naar het NHG: “Het is om moedeloos van te worden, dat artsenorganisaties niet de vaccinaties stopzetten nu er mensen overlijden na vaccinatie. Het is nota bene een fase 3-experiment waar men nu mee bezig is. Alleen daarom zou je al een ‘hold’ moeten zetten, om zodoende te onderzoeken of er echt geen verband is tussen overlijden en vaccin. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet hierin? Waarom geeft u informatie van het RIVM door die evident niet volledig en zelfs misleidend is?”

“Uiteindelijk zal de waarheid boven tafel komen en komen de verantwoordelijken hier niet mee weg. Dit is tegen de Eed van Hippocrates, dit is tegen de Code van Neurenberg, dit is immoreel wat er nu gebeurt,” voegde ze toe.

De artsen lopen opnieuw voorop
Ze kreeg als antwoord: “Wij hebben uw protest genoteerd. Het overlijden na de vaccinatie en de reden daarvan is niet aan het NHG om te beoordelen. Dit laten wij over aan de daartoe aangewezen instanties zoals het Lareb, het EMA, de Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid. Ditzelfde geldt ook voor uw overige bezwaren ten aanzien van de huidige vaccinatiestrategie.”

Van Veen wijst erop dat bij het Neurenberg-tribunaal na de Tweede Wereldoorlog bleek dat juist de artsen vooropliepen. Ze gaven tips hoe je de bevolking het beste kon zuiveren. “In deze coronacrisis lopen artsen opnieuw voorop,” zegt ze. “Jaap van Dissel is een arts. De voorzitter van de KNMG is een arts. Diederik Gommers is een arts. Ernst Kuipers is een arts.”https://www.youtube.com/embed/j2TzC0ebY8M?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://www.dinekevankooten.nl


Lees verder op: https://dissident.one/2021/04/15/12723/
Kijjk verder op: https://odysee.com/$/search?q=Reiner%20Fuellmich


Bioresonantie/THC/CBD informatiegroep publiceert op 25 februari 2021:

“Een tweede Neurenberg-tribunaal wordt sinds afgelopen week voorbereid en een class action wordt opgezet.”
Een class action, in het Nederlands een representatieve actie of groepsvordering genoemd, is een vorm van rechtszaak waarin een grote groep mensen collectief een vordering bij de rechter brengt of waarin een bepaalde klasse verdachten vervolgd wordt.
Reiner Fuellmich krijgt die ondersteuning van de duizenden advocaten wereldwijd om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen. (bron) (bron)
Reiner Fuellmich is de advocaat die erin is geslaagd mede de autogigant Volkswagen te veroordelen vanwege de gemodificeerde katalysatoren.
En het is dezelfde advocaat die erin slaagde Deutsche Bank als een criminele onderneming te veroordelen. (bron)(bron) (bron)(bron)
De Deutsche Bank stemde ermee in om meer dan $ 130 miljoen te betalen om de zaak vanwege buitenlandse corruptiepraktijken en fraudezaken op te lossen/af te kopen. (bron)

COVID19 wordt zaak van de eeuw
Nu staat hij dus voor zijn volgende klus. De klus van zijn leven, gesteund door wereldwijd duizenden advocaten en experts.
Volgens Reiner Fuellmich zijn alle fraude door Duitse bedrijven niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Deze Covid-19-crisis moet worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal” en alle verantwoordelijken moeten worden vervolgd voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen.
Daarom zal een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen de grootste onrechtmatige zaak aller tijden procederen namelijk Het Covid-19-fraudeschandaal dat ondertussen is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Kijk eens mop; weet je zeker dat je hiermee door wilt gaan hugo? Dan ben je ook medeplichtig. Bron tekst zie link.

Tweede neurenberg tribunaal word gestart;
Volgens Reiner Fuellmich zijn alle covid fraude door bedrijven niets in vergelijking met de schade die deze Covid-19-zwendel heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt.
Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen op basis van Angelsaksisch recht.
“Om volledig te begrijpen wat er op het spel staat met dit nieuwe Neurenbergse tribunaal om de grootste misdaad aller tijden te berechten, moeten we beginnen met de leugen van Drosten en het Corman-Drosten paper over de PCR–test in naam van Davos.. Één van de grofste leugens uit de geschiedenis die onwaarschijnlijk veel schade heeft aangericht en waar alles aan vast hangt. Het is de basis voor alle maatregelen. Het is dan een feit dat geen enkele maatregel te rechtvaardigen is. Hoe kunnen we spreken over een coronadode als de test dat niet kan vast stellen. Nogmaals, de PCR-test kan GEEN Corona vaststellen!”
“Alles wat corona-gerelateerd is, is gebaseerd op de uitslag van een niet werkende PCR-test.”
Dan Klaus Schwab, de grote architect van deze gigantische gijzeling, de sponsors van de financiële oligarchie, de politici aan het hoofd van de EU bewapend met de uitvoering van de richtlijnen van Drosten en de WHO was wat ertoe leidde dat alle westerse regeringen de vernietigende beslissingen namen over inperking, avondklok, verplicht masker dragen, social distancing en andere draconische maatregelen.
Daarbovenop worden mensen extreem dagelijks gemotiveerd zich te laten vaccineren gebaseerd op een experimentele mRNA injectie die nog in de testfase zit tot dec 2023. Doet de burger niet mee dan zullen de regeringen de bevolkingen gaan dwingen. Direct of indirect. Dat is het plan.
“Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gepleegde misdaden.”, zegt dr. Fuellmich,
En tegen politici die vertrouwen hadden in deze corrupte cijfers zegt hij:
“Deze feiten zijn wellicht voor hen nog een redding die hen kan helpen zaken recht te zetten en het langverwachte wetenschappelijke debat van het publiek op gang te brengen, om te vermijden dat ook zij met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.”
De internationale juridische coalitie zal nog deze c operationeel worden.

BRONNEN:
https://commonsensetv.nl/explosief-nieuws-tweede-neurenberg-tribunaal-is-voorbereid/
https://reseauinternational.net/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/
https://uncutnews.ch/hochexplosives-aus-frankreich-vorbereitung-eines-zweites-nuernberger-tribunal-unter-der-schirmherrschaft-tausender-globaler-anwaelte-hinter-dem-anwalt-reiner-fuellmich/
https://reseauinternational.net/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/
https://nouveau-monde.ca/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/
https://rgnpress.ro/2021/02/22/se-pregateste-al-doilea-tribunal-nuremberg-cel-mai-mare-proces-din-toate-timpurile-cine-va-fi-inculpat-din-romania-arafat-rafila-cercel/
https://wn.com/Corona_committee/news

De zittingen tot nu toe gedraaid zijn (41) hier te vinden; https://corona-ausschuss.de/sitzungen/


Wil je meer weten over dit onderwerp?
Kijk op: https://www.dinekevankooten.nl/tag/politiek/
Voor een overzicht kijk op: https://www.dinekevankooten.nl/archief/overzicht-great-reset-corona/

1 REACTIE

comments user
admin

Mijn huisarts kende de Neurenberg Code niet eens. Artseneed nooit van gehoord. Hij dacht dat de gifspuit een griepprik was. Ik denk dat zijn patientenbestand nu aardig is uitgedund.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.