Deze blog heeft vanaf het begin gelijk op gelijk gekregen

Deze blog heeft vanaf het begin gelijk op gelijk gekregen

Deze blog heeft keer op keer gelijk gekregen. Wij waren de eersten die schreven dat er nog nooit een werkend vaccin was uitgevonden tegen de corona griepvirussen, nimmer. Dat het dus niet om de bestrijding van corona virussen kon gaan maar om depopulatie. Boom, we kregen gelijk.

We schreven al in 2020 dat het mRNA een gifspuit is. Boom, we kregen gelijk.

Wij schreven als eerste over Sir John Bell Oxford Universiteit in Engeland die aan de BBC vertelde zomer 2020 dat de AstraZeneca steriliseert. Boom, we kregen gelijk.

Dat het vaccin een biowapen is voor depopulatie wordt nu ook erkend door Dr. Yeadon, Dr. Wodarg, Dr. Bakhdi, Dr. Vanden Bossche en vele andere vooraanstaande wetenschappers en artsen in de wereld.

Dat er tien of meerdere verschillende soorten ‘mRNA’ fiools zijn. Placebo, mRNA, PEG of Grafeen oxide. Een hack bij de CDC bevestigd nu dat er zeer dodelijke en minder dodelijke, verlammende, ziek makende en zelfs placebo fiools zijn. Boom, we kregen weer gelijk.

Wij schreven Bullshit over dat Pfizer, Moderna zogenaamd mRNA spuiten zijn en Janssen en AstraZenenca Adeno vector gifspuiten. Wat blijkt nu uit een hack van CDC data? Juist, Moderna en Janssen gebruiken dezelfde fiool coderingen! Boom, weer gelijk. Alleen de hoeveelheid is dubbel bij Janssen en dat is het enige verschil tussen beide.

We schreven als eerste over Klaus Schwab en zijn GreatReset. Het werd opgepikt en wordt nu algemeen gezien als groot gevaar voor onze samenleving. Communisten totalitarisme.

Ook schreven wij als eerste over de Jesuiten die achter de schermen aan de touwtjes trekken. De Paus is een Jesuit en we schreven over het feit dat Klaus Schwab van de WEF geinspireerd is door Dom Helder Camara, de communisten revolutie jusuiten bisschop uit Zuid Amerika en ook Bergoglio zijn leermeester is. Dit wordt nu ook wereldwijd opgepikt.

Onlangs dook er een interview op met Klaus Schwab dat hij de communisten bisschop had uitgenodigd naar Davos in de jaren zeventig maar dat die Zwitserland niet in mocht om reden dat hij geregistreerd stond als terrorist. Overigens de WEF leden stakeholders waren niet blij met Dom Helder Camara als WEF guru maar accepteerde hem wel.

Dus waar denk je dat in 2030 bezit u niets en u zal gelukkig zijn vandaan komt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.